- 5 Resultados
precio mínimo: € 15,20, precio máximo: € 21,99, precio promedio: € 17,82
1
Oposicions Cos de Subalterns, Generalitat de Catalunya. Qüestionari
Pedir
por booklooker.de
€ 21,99
Envío: € 0,001
PedirEnlace patrocinado

Oposicions Cos de Subalterns, Generalitat de Catalunya. Qüestionari - Pasta blanda

2009, ISBN: 9788499248561

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN martes, 13 de octubre de 2009 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places del Cos Subaltern de la Generalitat de Catal… Más…

  - Gastos de envío:Envío gratis (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
2
Pedir
por imosver.com
(aprox. € 15,20)
PedirEnlace patrocinado

Vv.Aa.:

(CAT).Cos Subalterns Generalitat Catalunya Test - libro nuevo

ISBN: 9788499248561

El present manual cont FECHA DE PUBLICACIÓNmartes, 13 de octubre de 2009PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places del Cos Subaltern de la Generalitat de Catalunya - Preparadors i Acad… Más…

Gastos de envío:más gastos de envío
3
Cos de Subalterns de la Generalitat de Catalunya. Test (Colección 388) - Sin datos
Pedir
por amazon.es
€ 16,00
Envío: € 6,001
PedirEnlace patrocinado
Sin datos:
Cos de Subalterns de la Generalitat de Catalunya. Test (Colección 388) - libro nuevo

ISBN: 849924856X

Tapa blanda, [EAN: 9788499248561], EDITORIAL CEP, S.L., EDITORIAL CEP, S.L., Libro, [PU: EDITORIAL CEP, S.L.], EDITORIAL CEP, S.L., El present manual conté el material adequat per a la pr… Más…

  - Neuware Gastos de envío:Amazon-Produkte ab EUR 19 Versandkostenfrei in Spanien, EUR 6 für den Rest der EU. (EUR 6.00) PUBLICEP SENDING BOOKS
4
Pedir
por BookDepository.com
€ 20,73
Envío: € 0,001
PedirEnlace patrocinado
Oposicions Cos de Subalterns, Generalitat de Catalunya. Qüestionari - Pasta blanda

ISBN: 9788499248561

Paperback, [PU: Editorial CEP, S.L.], El present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places vacants a l'agrupació professional de … Más…

Gastos de envío:Envío gratis. (EUR 0.00)
5
Cos de Subalterns de la Generalitat de Catalunya. Test
Pedir
por agapea.com
€ 15,20
PedirEnlace patrocinado
Cos de Subalterns de la Generalitat de Catalunya. Test - libro nuevo

ISBN: 9788499248561

Gastos de envío:zzgl. Versandkosten., más gastos de envío agapea.com

1Dado que algunas plataformas no nos comunican las condiciones de envío y éstas pueden depender del país de entrega, del precio de compra, del peso y tamaño del artículo, de una posible membresía a la plataforma, de una entrega directa por parte de la plataforma o a través de un tercero (Marketplace), etc., es posible que los gastos de envío indicados por eurolibro/terralibro no concuerden con los de la plataforma ofertante.

Datos bibliográficos del mejor libro coincidente

Detalles del libro
COS DE SUBALTERNS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. TEST

FECHA DE PUBLICACIÓNmartes, 13 de octubre de 2009PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places del Cos Subaltern de la Generalitat de Catalunya - Preparadors i Acadèmies - Personal al servei de la Generalitat de CatalunyaCONTENIDOEl present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places vacants a l'agrupació professional de funcionaris del Cos Subaltern de la Generalitat de Catalunya.Conté qüestionaris sobre la totalitat dels temes recollits en el programa oficial publicat en el DOGC núm. 5433, de 31 de juliol de 2009.Cada qüestionari es compon de preguntes objectives tipus test amb respostes múltiples, de les que només una és correcta, seguint l'estructura general de les proves que habitualment s'estableixenDOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 desembre de 1978 - Decret 12/2007, de 16 de gener, de reestructuració del Departament de Justícia - Decret 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació - Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball - Decret 200/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa - Decret 219/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració del Departament de Salut - Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari de l'Administració de la Generalitat - Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació - Decret 269/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació - Decret 289/2006, de 4 de juliol, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge - Decret 303/2004, de 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social - Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis en la Generalitat de Catalunya - Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 478/2006, de 5 de desembre, d'estructura del Departament de la Vicepresidència - Decret 480/2006, de 5 de desembre, de reestructuració del Departament de Governació i Administracions Públiques - Decret 566/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d'Economia i Finances - Decret 567/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques - Decret 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament d'Acció Social i Ciutadania - Decret 573/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge - Decret 659/2006, de 27 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural - Decret 93/2008, de 29 d'abril, de reestructuració del Departament de la Presidència - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret 312/1998, d'1 de desembre, de creació de Serveis de Prevenció de Riscos Laborals per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat - Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics en l'Administració de la Generalitat - Directiva 90/270/CEE, del Consell, de 29 de maig de 1990, referent als disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització (cinquena Directiva específica d'acord amb l'apartat 1 de l'article 16 de la Directiva 89/391/CEE) - http://es.wikitel.info/wiki/Las_Tecnologias_de_la_Informacion_en_las_ Administraciones_Publicas - Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya - Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat - Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal - Llei 13/2008 de 5 novembre de la Comunitat Autònoma de Catalunya de Presidència de la Generalitat i Govern - Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Llei 14/1984, de 20 de març, de Síndic de Greuges - Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat - Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals - Llei 6/1984, de 5 de març, de Síndicatura de Comptes - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya - Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat - Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Model EFQM d'Excel·lència - NTP 272: La comunicació escrita a l'empresa - Pla d'emergència del centre educatiu. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya, 1ª edició; setembre de 1998 - Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel qual s'estableixen criteris d'imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprès de l'Administració General de l'Estat - Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció - Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat - Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel que es regula el Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial - Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball - Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització - Resolució MAH/1389/2006, de 27 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental a les xarxes d'oficines amb atenció al públic

Detalles del libro - COS DE SUBALTERNS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. TEST


EAN (ISBN-13): 9788499248561
ISBN (ISBN-10): 849924856X
Tapa blanda
Año de publicación: 2009
Editorial: EDITORIAL CEP, S.L.
186 Páginas
Idioma: spa/Spanisch

Libro en la base de datos desde 2012-11-15T01:35:11+01:00 (Madrid)
Libro encontrado por última vez el 2020-07-18T18:16:34+02:00 (Madrid)
ISBN/EAN: 9788499248561

ISBN - escritura alterna:
84-9924-856-X, 978-84-9924-856-1
Mode alterno de escritura y términos de búsqueda relacionados:
Título del libro: 388, cos, catalunya


< para archivar...